1.  

 2.  
 3.  
 4. Mel Wellman - Nosey   Directed by Mel Wellman X Serena Green   Shot/Edited Russ Wall

   
   
 5. Mel Wellman - Lyrical Homicide

   
   
 6. Mel Wellman - Underrated

   
   
 7. Mel Wellman - 93 Til Infinity

   
   
 8. Mel Wellman - Jehovah’s Witness